O NAS

Fundacja Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG została powołana przez ekspertów w dziedzinie szkoleń międzynarodowych, prawa imigracyjnego międzynarodowego, pracy z uchodźcami oraz imigrantami w krajach Unii Europejskiej oraz pracy ze specjalistami w zakresie rozwiązywania konfliktów międzykulturowych, mediacji rodzinnych.

Celem FRSP jest wspieranie osób pracujących z rodzinami, imigrantami i uchodźcami. Choć FRSP jest organizacją nową, to jej założyciele, wolontariusze, partnerzy to osoby doświadczone w prowadzeniu własnych organizacji non profit i realizacji wspólnych projektów w ciągu ostatnich 3 lat.

Od wybuchu konfliktu na Ukrainie fundacja zaangażowała się w działania na rzecz uchodźców. Fundacja stała się ośrodkiem wsparcia imigrantów, uchodźców korzystając z budynku zadysponowanego przez urząd gminy. Aktualnie osoby związane z fundacją w działaniach centrum kryzysowego wspierają emocjonalnie skonfliktowane strony, oferują wsparcie rzeczowe i duchowe.

Jednak mediatorzy, którzy są związani z organizacją nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie mediacji wielokulturowych, międzynarodowych, w zakresie pieczy zastępczej, a nawet zabezpieczenia pobytu, gdzie niejednokrotnie zgodę na pobyt małoletniego musi wyrazić zgodę rodzic, który pozostaje w konflikcie z drugim rodzicem. Projekt jest szansą na wzmocnienie kompetencji osób, które prowadzą centrum wsparcia i mediacji oraz działań w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Jest kluczowe, aby w obecnej sytuacji rozwijać kompetencje osób związanych z fundacją i pomóc osobom i podmiotom związanych z tematem mediacji. Otrzymanie dotacji pozwoli organizacji zaistnieć na rynku i zapewnić wsparcie na najwyższym poziomie w oparciu o przepisy międzynarodowe.

Fundacja Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG jest jedynym przedstawicielem na Polskę brytyjsko – irlandzkiej marki DIALOG of Transformation ®️

Kontakt
Oldrzyszowice 60
49-340 Lewin Brzeski
woj.opolskie
Polska , +48 662 532 557‬