#4 Ebook #1 Twórczość Kobiet dla Kobiet Zgoda na publikację ✅

Witam Cię serdecznie! Jak tu trafiłaś? Czy jesteś w grupie FB #Klub366? Czy może trafiłaś tu przypadkiem? Nie ma to znaczenia! Cieszę się, że tutaj jesteś! To znaczy, że tak właśnie tu miało być. Nie wierzę w przypadki. Proszę Cię zatem, abyś zapoznała się z tą piękną ideą 366 Kobiet, Polek z całego świata, które połączyły siły, aby zjednoczyć się i zrobić coś pięknego od Kobiet dla Kobiet. Jeśli chciałabyś wziąć udział w moim projekcie, serdecznie Cię zapraszam do grupy na FB #Klub366. Jeśli nie masz FB lib najwzyczajniesz nie chcesz, a chciałbyś podzielić się swoją twórczością ze światem, napisz do mnie na office@edusmart-tc.net

Zachęcam Cię do przeczytania mojego pierwszego wpisu “Witam Cię na moim blogu’ oraz kolejnych wpisów, w tym o idei ebooka #1 Twórczość kobiet, związanych z Ebookiem #1, w którym pragnę opublikować 366 wierszy. Tutaj znajdziesz wymogi techniczne, z którymi proszę Cię, abyś się zapoznała, zanim wyrazisz zgodę na publikację i prześlesz do mnie swój utwór / utwory.

Celem stworzenia tego ebooka jest przekazanie zysku na cele charytatywne, które wybierzemy wspólnie. Jeśli jednak okaże się, że chcesz opublikować swoją twórczość, ale nie będziesz chciała wyrazić zgody na przekazanie środków na żaden wybrany przez pozostałe osoby publikujące swoją twórczość cel, wtedy kwota z zysku zostanie przekazana na wybrany przez Ciebie cel adekwatnie do ilości opublikowanych przez Ciebie wierszy.

Na przykład: załóżmy, że ebook zostanie sprzedany za 30 zł. W ebooku jest 366 wierszy. Dzielimy zatem 30 zł : 366, co daje nam 0,08 gr za 1 wiersz. Opublikowałaś przykładowo 7 wierszy, co daje kwotę 0.56 gr. Tak więc z każdej sprzedaży przy założeniu, iż opublikowałaś 7 wierszy, a ebook jest sprzedawany za 30 zł, będziesz mogła każdorazowo przekazać kwotę 0.56 gr. na wybrany przez siebie cel charytatywny, czyli konto organizacji non profit lub jeśli chcesz, możesz pomóc wybranej przez siebie osobie fizycznej, która jest w trudnej sytuacji życiowej.

Zapraszam Cię do zapoznania się z regulaminem oraz informacjami dotyczącymi akcji charytatywnej #Klub366wiersze

  1. Ebook zostanie opublikowany przez brytyjskie e-wydawnictwo:

UK SPOT LTD PUBLISHING

MODERN SOCIAL SCIENCE JOURNAL – THEORY AND GOOD PRACTICE 

ISSN 2631- 6668

15 Oakdale Drive

BD10 0JF Bradford

United Kingdom

Aleksandra Marcinkowska

Koszty związane z publikacją oraz nadaniem numeru ISBN zostaną pokryte w całości ze środków własnych przez Aleksandrę Marcinkowską. Uprzejmie informuję, iż publikacja i wynikające z niej prawa i obowiązki podlega pod prawo brytyjskie, a wszelkie roszczenia z Państwa strony będą rozstrzygane w sądzie w Bradford, UK.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym przedsięwzięciu, wyraź zgodę na publikację swojej twórczości wysyłając skopiowaną treść ze swoimi danymi na maila office@edusmart-tc.net wraz z wierszami zgodnie z wymogami technicznymi, które znajdziesz tutaj

 ZGODA NA PUBLIKACJĘ utworów poetyckich w Ebooku #Klub366 wiersze

1. Autor: Imię i nazwisko …………………………………………………………… 

Dane kontaktowe: adres email …………………………..………………………………. 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przez UK SPOT LTD PUBLISHING Aleksandrę Marcinkowską swoich wierszy/opowiadań/ utworów, zwanych dalej Utworem/rami w Ebooku akcji charytatywnej #Klub366wiersze

2. Oświadczam, że utwory jak i żadne ich części nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności, że utwory stworzyłam samodzielnie i jestem jedynym autorem.

3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i publikację utworu/rów przez Aleksandrę Marcinkowską oraz pozostałe autorki i osoby zaangażowane w tą najbardziej wspaniałą inicjatywę w taki sposób, aby każdy miał dostęp do tego pięknego Ebooka. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku oraz biogramu przez Aleksandrę Marcinkowską w formie elektronicznej związanej z publikacją Ebooka oraz w jego celach promocyjnych

5. Przyjmuję do wiadomości, iż utwór należy w całości do mnie, mogę z nim robić, co chcę, publikować, gdzie chcę, a Redaktor Ebooka Aleksandra Marcinkowska ma prawo do dokonywania w utworach koniecznych zmian, wynikających z opracowania tylko i wyłącznie redakcyjnego. Dokonywanie przez redaktora Aleksandrę Marcinkowską zmian nie jest możliwe bez mojej akceptacji.

6. Mam prawo do wycofania swojej twórczości na każdym etapie prac nad Ebookiem.

7. Zrzekam się wynagrodzenia za publikację utworu/ów i jestem szczęśliwa, że zysk ze sprzedaży Ebooka zostanie przekazany w całości na cele charytatywne i stanie się ważną częścią Wszechświata.

8. Chcę / Nie chcę, aby obok mojego nazwiska jako autora został opublikowany mój adres mailowy (wpisz adres, jeśli chcesz), aby osoby zainspirowane moją twórczością mogły się ze mną skontaktować bezpośrednio.

9. Oto wykaz utworów, które przesyłam do publikacji i których jestem jedynym autorem (wpisać tytuły): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Autor przyjmuje do wiadomości, że:

Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Aleksandra Marcinkowska, UK SPOT PUBLISHING, e-wydawnictwo z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w Bradford, 15 Oakdale Drive ISSN 2631- 6668.

Inspektor Ochrony Danych (GDPR)

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Aleksandrą Marcinkowską pod numerem WhatsApp +447453278703 lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor.

Dane kontaktowe

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w proszę o kontakt pod adresem mailowym: office@edusmart-tc.net

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Aleksandra Marcinkowska UK SPOT PUBLISHING może przetwarzać Państwa dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym: publikacji oraz promocji publikacji , marketingu związanego z publikacją, jak również rozpowszechniania materiałów w nim zawartych w drodze publikacji elektronicznych. Państwa dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom UK SPOT PUBLISHING, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym UK SPOT PUBLISHING, zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne wynikające z brytyjskiego prawa.

Zakres uprawnień

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – General Data Protection Regulation GDPR Inspector UK

Skopiuj poniższy tekst i wyślij go na maila office@edusmart-tc.net podpisując prawdziwym imieniem i nazwiskiem:

Oświadczam, że przeczytałam tekst na tej stronie od deski do deski. Bardzo mi się podoba. Wyrażam zgodę na publikację moich utworów, pragnę tego całym sercem i duszą i cieszę się, że jestem częścią tej wspaniałej inicjatywy Kobiet dla Kobiet #Klub366.

Miejsce i data ………………………………………………. /………………../ Podpis Autora 

2 thoughts on “#4 Ebook #1 Twórczość Kobiet dla Kobiet Zgoda na publikację ✅

Comments are closed.

%d bloggers like this: