#17 Wiesz, ┼╝e jest takie miejsce? ­čçÁ­čç▒­čçČ­čçž­čç«­čç¬

Mie╠Ędzynarodowa wspo╠ü┼épraca pomie╠Ędzy Wielka╠Ę Brytania╠Ę, Irlandia╠Ę i Polska╠Ę przynosi wiele praktycznych rozwia╠Ęzan╠ü i dzia┼éan╠ü na rzecz Polonii za granica╠Ę, oso╠üb powracaja╠Ęcych z emigracji, mieszkan╠üco╠üw Polski. Dzia┼éamy kompleksowo, by wyjs╠üc╠ü naprzeciw osobom, kto╠üre jeszcze nie zabezpieczy┼éy swojego statusu osoby osiedlonej z powodu braku dokumento╠üw, dzieci w brytyjskiej pieczy zaste╠Ępczej, oso╠üb zagroz╠çonych przeste╠Ępstwem i pokrzywdzonych przeste╠Ępstwem. Tylko dzie╠Ęki wspo╠ü┼épracy mie╠Ędzynarodowej i wymianie dobrych praktyk moz╠çemy dzia┼éac╠ü kompleksowo osia╠Ęgaja╠Ęc efekt synergii.

W ramach dzia┼éan╠ü wynikaja╠Ęcych ze wspo╠ü┼épracy z KraFOS prowadzimy dzia┼éania nakierowanie na uruchomienie kolejnej formy pomocy dla Polonii w postaci uruchomienia punkto╠üw informacyjnych w Kells w Irlandii oraz w Bradford w UK, gdyz╠ç bezp┼éatna pomoc prawna i psychologiczna moz╠çe obejmowac╠ü takz╠çe naszych rodako╠üw poza granicami Polski pokrzywdzonych / zagroz╠çonych przeste╠Ępstwem.

Wczoraj zosta┼éo zawarte porozumienie o wspo╠ü┼épracy z Krakowskim Forum Organizacji Spo┼éecznych KraFOS – federacji organizacji pozarza╠Ędowych, kto╠üra od 11 lat dzia┼éa na rzecz oso╠üb pokrzywdzonych przeste╠Ępstwem oraz prowadzi Okre╠Ęgowy Os╠ürodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przeste╠Ępstwem oraz 6 Lokalnych Punkto╠üw Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przeste╠Ępstwem.

Dzie╠Ęki dotacjom udzielanym przez Ministerstwo Sprawiedliwos╠üci, Os╠ürodek od 11 juz╠ç lat realizuje swo╠üj najwie╠Ększy cel – pomoc i wsparcie dla oso╠üb, kto╠üre zosta┼éy pokrzywdzone przeste╠Ępstwem, sa╠Ę jego s╠üwiadkami, jak ro╠üwniez╠ç oso╠üb im najbliz╠çszych. 7 obecnie dzia┼éaja╠Ęcych na terenie Ma┼éopolski placo╠üwek, kto╠üre zrzeszaja╠Ę grono ponad kilkudziesie╠Ęciu eksperto╠üw, pozwalaja╠Ę szybko i skutecznie podja╠Ęc╠ü interwencje╠Ę. Wszystko po to, by moz╠çliwie jak najpre╠Ędzej przywro╠ücic╠ü z╠çycie zg┼éaszaja╠Ęcych sie╠Ę oso╠üb na w┼éas╠üciwe tory.

Os╠ürodek, kto╠üry daje szanse╠Ę

Osoby be╠Ęda╠Ęce ofiarami przeste╠Ępstw lub be╠Ęda╠Ęce ich s╠üwiadkiem, jak ro╠üwniez╠ç osoby im najbliz╠çsze, kto╠üre musza╠Ę zmagac╠ü sie╠Ę z sytuacjami, kto╠üre nigdy nie powinny sie╠Ę w ich z╠çyciu wydarzyc╠ü. Osoby, kto╠üre mimo krzywd jakich zazna┼éy, ba╠Ędz╠ü trudu jaki musza╠Ę podja╠Ęc╠ü pe┼énia╠Ęc role╠Ę s╠üwiadka, chca╠Ę powrotu do normalnos╠üci. Os╠ürodek to miejsce, w kto╠ürym rzeczywistos╠üc╠ü takich ludzi moz╠çe zmienic╠ü sie╠Ę na lepsze.

Cieszymy sie╠Ę na nowe! To pierwsza taka wspo╠ü┼épraca na poziomie mie╠Ędzynarodowym miedzy organizacjami non profit. Pierwsze rozmowy by┼éy toczone we wrzes╠üniu 2019 roku w Os╠üwie╠Ęcimiu podczas spotkania mie╠Ędzynarodowego.

Serdecznie pozdrawiam z Polski!

Je┼Ťli potrzebujesz pomocy napisz do mnie

office@edusmart-tc.net

%d bloggers like this: