Przemoc domowa- czy to mnie dotyczy?

Napisz do mnie na office@edusmart-tc.net

Przemoc w rodzinie może dotyczyć wszystkich. Nie ma znaczenia wykształcenie, stan majątkowy, stan społeczny. Ze swojego doświadczenia jako specjalisty wiem, że przemoc nie ma jednego imienia, jednej definicji, nie dotyka jednej grupy społecznej. Może przydarzyć się każdemu.

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmu- szające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne (na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) . 

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione cztery warunki: 

1. Intencjonalność działania. Zachowania przemocowe służą wymuszeniu posłu- szeństwa oraz kontrolowaniu drugiej osoby – sprawca przemocy uważa, że wie, co jest dobre dla drugiej osoby lub daje sobie prawo do decydowania w jej imieniu. Jest przy tym absolutnie przekonany, że druga osoba powinna mu się bezwzględnie podporządkować i zaspokoić jego „jedynie słuszne” życzenia. Mając, w swoim pojęciu, najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce. Nieważne jest tu stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci i po- trzeby. 

2. Nierównowaga sił – w relacji jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą, tzn. jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo lub społecznie i w wymiarze tej przewagi oddziałuje na osobę słabszą. 

3. Naruszenie praw i dóbr osobistych – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa drugiej osoby, w tym m.in. prawo do nietykalno- ści fizycznej, godności, szacunku, prywatności. Sprawca przyznaje sobie prawo, by drugą osobę uderzyć, obrazić, ukarać. Nie liczy się z jej potrzebami, życze- niami, protestami, uczuciami. Traktuje daną osobę jak przedmiot – pozbawiony praw. 

4. Powodowanie cierpienia i bólu – w wyniku powyższej sekwencji zdarzeń osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia oraz szkód fizycznych i psychicznych. Szkody mogą być wymierne albo nie, widoczne lub niedostrze- galne, natychmiastowe lub odroczone w czasie. 

Czy istnieje ryzyko, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznajesz przemocy domowej? Jeśli sytuacja dotyczy Ciebie, odpowiedz na poniższe pytania. Jeśli sytuacja dotyczy kogoś bliskiego podziel się naszą inicjatywą i moim blogiem.

Test – czy przemoc domowa dotyczy Ciebie?

Prosimy o zliczenie odpowiedzi na “TAK” w poniższym kwestionariuszu zgodnie z Twoim subiektywnym postrzeganiem Twojej sytuacji.

Odpowiedz “TAK” tylko wtedy, gdy podane zachowanie męża / partnera / innego dorosłego członka wspólnego gospodarstwa domowego Ciebie rani i ma negatywny wpływ na Twoje samopoczucie. 

Przemoc fizyczna jest oczywistym zjawiskiem przemocy domowej – zostawia ślady. Często osoby doznające przemocy domowej nie mają świadomości, że są ofiarami przemocy argumentując, że nie są bite. Przemoc fizyczna nie jest jedyną formą przemocy karaną przepisami kodeksu karnego. 

Czy zdarza się, że osoba dorosła, z którą jesteś we wspólnym gospodarstwie domowym:

✅ Traktuje Cię w sposób, który Cię rani? Na przykład milczy, aby Cię ukarać?

✅ Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?

✅ Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami? Odnosi się do Ciebie bez szacunku?

✅ Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?

✅ Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną zabraniając Ci tego werbalnie?

✅ Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną zabraniając Ci tego niebezpośrednio wpływając na Ciebie poprzez manipulację?

✅ Grozi, że Cię zabije lub zrani?

✅ Niszczy Twoją własność?

✅ Mówi ci, że wie, co jest słuszne dla Ciebie?

✅ Ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz wyśmiewając się z nich?

✅ Stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie), wyśmiewa?

✅ Mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?

✅ Mówi Ci, że musisz zasłużyć na pieniądze?

✅ Mówi Ci, że to Twoja wina, że on się tak zachowuje?

✅ Mówi Ci, że zabierze Ci dzieci?

✅ Mówi Ci, że wszystkim powie, jaka z Ciebie jest zła matka? Nastawia dzieci przeciwko Tobie?

✅ Nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?

✅ Groził ci nożem, siekierą, bronią palną, innymi rzeczami?

✅ Mówi Ci, że powinnaś być wdzięczna, że on sobie Ciebie wziął za żonę?

✅ Obwinia cię za swoje agresywne zachowanie, mówi ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna?

✅ Zmusza Cię do pożycia seksualnego?

✅ Zmusza cię do uprawiania praktyk seksualnych, które ci się nie podobają?

✅ Zabiera ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?

✅ Grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?

✅ Grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), kiedy wspominasz o odejściu?

✅ Przeprasza cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak zrobił coś, co Cię zraniło i jest to normą w Waszej relacji?

Część II

✅ Czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi, rodziną, bo Twój partner uważał, że nie są godni, aby się z Tobą przyjaźnić i że nie są to znajomi dla Ciebie?

✅ Czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?

✅ Czy czujesz się zagrożona w swoim domu?


✅ Czy czujesz, że jesteś w napięciu emocjonalnych i czujesz nieuzasadniony lęk, kiedy parter jest w pobliżu?


✅ Czy czujesz, że Twoje poczucie wartości i samoocena spada z powodu zachowań Twojego partnera?


✅ Czy myślałaś o tym, aby zostawić swojego partnera z powodu stosowanej przemocy czy to fizycznej czy psychicznej?

✅ Czy partner „zarządza” Twoim życiem dla Twojego dobra?

✅ Czy partner karze Cię milczeniem, ignoruje Twoje potrzeby emocjonalne takie jak bliskość?

✅ Czy czujesz, że towarzyszy Ci poczucie lęku, a Twój stan psychiczny jest osłabiony z powodu sytuacji w Twoim związku?

Podsumowanie

Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedziałaś “TAK” istnieje ryzyko, że możesz być zagrożona zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zastanów się, czy czujesz się bezpiecznie w swoim domu. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym, o tym co się dzieje w Twoim domu. 

Pamiętaj, nie jesteś sama. Mamy w zespole osoby, które przeszły to, co Ty i odbudowały swoje życie na nowo z pomocą specjalistów i innych kobiet doznających przemocy w rodzinie. Napisz do nas info@frspdialog.org

 

%d bloggers like this: