#22 Dlaczego osoby doznające przemocy pozostają w krzywdzących związkach?

Osoby, które doświadczają przemocy, odczuwają lęk przed osobą, która je krzywdzi. Nie chodzi tylko o agresję fizyczną, ale także o agresję słowną (np. obwinianie, wyzywanie, poniżanie, straszenie). Zanim ujawnią to, co dzieje się w domu, starają się same poradzić sobie z tą sytuacją. 

Próbują:
bagatelizować i/lub tłumaczyć zachowania osoby stosującej przemoc, tłumaczyć siebie i swoje zachowania,
unikać agresji (schodzą z drogi, wykonują polecenia osoby stosującej przemoc), przewidzieć potrzeby osoby stosującej przemoc. 

Wszystko to w nadziei, że osoba stosująca przemoc zrozumie i uzna ich potrzeby, a w konsekwencji zaprzestanie krzywdzenia. 

Im dłużej trwa sytuacja krzywdzenia, tym silniej osoba doświadczająca przemocy odczuwa bezsilność i mniej wierzy w swoją moc. Jednocześnie, skupiając się głównie na potrzebach osoby stosującej przemoc, traci kontakt z samą sobą. 

Osoby doznające przemocy pozostają w krzywdzącym związku m.in. z powodu: 

– lęku przed zemstą ze strony osoby stosującej przemoc,
– wstydu i upokorzenia,
– zależności finansowej od osoby stosującej przemoc, 

– uwarunkowań kulturowo-religijnych, 

– obwiniania siebie za przemoc,
– poczucia, że nie poradzą sobie same w życiu,

– poczucia, że muszą trwać w związku, bo Bóg tak chciał 

Osoby doświadczające przemocy najczęściej ujawniają ją w sytuacji gwałtownej agresji ze strony osoby stosującej przemoc lub gdy widzą skutki doświadczania przemocy u najbliższych, np. w funkcjonowaniu swoich dzieci. 

Uwaga! Przemoc w rodzinie jest procesem, który ma tendencję do cyklicznego powtarzania się. Przemoc nieujawniona sama nie zniknie 

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

%d bloggers like this: