#24 Mam misję!

Settled Status i wsparcie Polaków w UK w aplikowaniu o zabezpieczenie prawa po BREXIT by legalnie móc żyć dalej w UK jest moim priorytetem. 

Jako doradca imigracyjny zabezpieczający prawa pobytu Polaków po Brexit tzw. status osoby osiedlonej spotykam wiele problemów na swojej drodze zawodowej, jeśli chodzi o aspekt prawny różnic w przepisach UK i polskich przepisach. 

Niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości w celu zabezpieczenia prawa pobytu po Brexit. Termin do 31.12.2020 z okresem przejściowym do 30.06.2021. 

Problemem są zbyt wysokie koszta paszportów dla osób dorosłych, bezdomnych, dzieci oraz brak przepisów prawa polskiego, które podobnie jak Act 39 i care order sądu brytyjskiego będą honorowały orzeczenie / dokument sądu brytyjskiego nadający funkcję legal parent dla przedstawiciela social services przy posiadaniu praw rodzicielskich przez obu rodziców, których fizycznie nie ma, aby złożyli wniosek o paszport dla osoby małoletniej. 

Zgłosiłam sprawę do Pana Ambsadora prof. Arkady Rzegocki, dzięki czemu podczas spotkania na Zoom z Panią Minister Barbarą Sochą zgłosiłam problem. Bardzo dziękuję za tę możliwość i szybkie działanie. 

Akcja została podjęta natychmiastowo. 

Skontaktowała się ze mną Pani Katarzyna Napiórkowska z ministerstwa MRPIPS. Z panią Katarzyną Napiórkowską omówiłyśmy aspekt prawny, przepisy po BREXIT dot. małoletnich pozostających w pieczy zastępczej, dzieci bez paszportów i ich zabezpieczenia prawa pobytu po BREXIT w świetle nowych przepisów statusu osoby osiedlonej. Pani Napiórkowska wskazała na Ministerstwo Sprawiedliwości jako pełnomocnika do podejmowania decyzji i działań w kierunku skonstruowania / skonsultowania modelu prawnego / rozwiązań prawnych podniesionego problemu z uwzględnieniem przepisów Bruksela 2bis. 

Skonsultowałam sprawę z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, panią Renata Fijalkowska oraz Martą Grabek Niekraszewicz, która jest dyrektorem krakowskiej organizacji KraFOs Krakowskie Forum Organizacji Społecznych. 

Skonsultowałam także sprawę z Panią Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Małopolski Urząd Wojewódzki wydz. ds. imigracji i paszportów z polecenia wicewojewody małopolskiego pana Zbigniew Starzec, w którego kompetencjach jest nadzór nad w/w wydziałem. 

Po odbytych spotkaniach w Polsce ustalono podjęcie działań zmierzających do powołania przez wicewojewodę pana Zbigniewa Starca zespołu roboczego ds. wypracowania procedur podniesionych wcześniej spraw dot. wydania paszportu przez konsulaty w Wielkiej Brytanii bez zgody i obecności rodziców, którzy mają prawa rodzicielskie, ale nie ma ich fizycznie (przebywają jednak na terenie U – stanowisko brytyjskiego urzędu), a pieczę zastępcza sprawuje Social Services Manager w celu zabezpieczenia statusu osoby osiedlonej po BREXIT. 

Zespół zostanie powołany przez pana wicewojewodę Zbigniewa Starca na mój wniosek. Będziemy pracować nad nowymi przepisami, które umożliwią otrzymanie dowodów osobistych / paszportów przez osoby do tego nieuprawnione na ten moment. 

Znamy problem, mamy rozwiązania. 

Będziemy wspierać Polonię w UK i Irlandii. 

Serdeczne podziękowania dla Pana wojewody Zbigniewa Starca za szybkie działanie.

Napisz do mnie na office@edusmart-tc.net

Moc serdeczności,

Aleksandra Marcinkowska

%d bloggers like this: