#45 Międzynarodowe konferencje w Powiecie Oświęcimskim z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zorganizowało dziś (21 września) w Oświęcimskim Centrum Kultury dwie międzynarodowe konferencje, będące podsumowaniem realizowanych przez placówkę międzynarodowych projektów. Do stolicy powiatu oświęcimskiego przyjechali specjaliści z całego kraju oraz goście z Anglii i Irlandii. To zaszczyt dla mnie, że pracuję przy międzynarodowych projektach i mogę promować nie tylko w Irlandii i UK swój autorski program DIALOG of Transformation, ale że mogę się nim dzielić także w Polsce. To bardzo ważne, aby dbać o siebie, szczególnie w zawodach, w których wypalenie zawodowe i życiowe dotyka pracowników w znacznym stopniu. Dziękuję kochani, że korzystacie z naszych rozwiązań i dbacie o swoją higienę pracy!

Tematyka konferencji była skierowana do osób pracujących na co dzień z młodzieżą, pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, studentów kierunków pedagogiki i pracy socjalnej, pracowników socjalnych, nauczycieli, rodziców, rodzin zastępczych, pracowników sądów rodzinnych, kuratorów, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, szkół, policji, przedstawicieli samorządów lokalnych. Przyjechali do nas goście z całej Polski, Irlandii, UK. Na sali było ponad 120 osób.

Poruszono zagadnienia związane z pracą z młodzieżą zagrożona wykluczeniem społecznym, omówiono narzędzia pracy dla pracowników wspierających osoby dorosłe, w tym rodziny.

Eksperci z dziedziny psychologii, zdrowia, rozwoju osobistego i zawodowego, naukowcy oraz organizacje szerzące dobre praktyki przybliżyli temat pracy z młodzieżą i rodzinami w kryzysie.

Uczestników powitał starosta Marcin Niedziela skupiając się na walorach naszego powiatu i jego stolicy i pożytkach płynących z pracy specjalistów z osobami wymagającymi pomocy. Wspomniał o warsztatach w angielskim Bradford, w których brali udział specjaliści z obu krajów.

– Miałem okazję przypatrywać się pracy tamtejszych służb porządkowych i społecznych. Zauważyłem duże różnice w podejściu w obu krajach. Uważam że wspólna praca i wymiana doświadczeń mogę być korzystne dla obu stron w zakresie pomocy trudnej młodzieży i osobom, które nie radzą się w życiu społecznym – powiedział starosta życząc wszystkim udanego spotkania i dziękując Renacie Fijałkowskiej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu za zorganizowanie spotkanie oraz Aleksandrze Marcinkowskiej reprezentującej stronę angielską.

Do życzeń przyłączył się wicestarosta Paweł Kobielusz, który powiedział, że dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu pomoc społeczna jest bardzo ważnym elementem pracy.

– Staramy się rozwijać w kierunku bardziej wyspecjalizowanym i korzystać z gotowych rozwiązań opracowanych w Anglii i Irlandii – podkreślił wicestarosta Kobielusz.

Atmosfera była wspaniała, wykłady ekspertów na najżywszym poziomie, a ja cieszyłam się, że mam możliwość pracy z ekspertami za wielu krajów i kolejny raz byłam wdzięczna, że mogę pomagać większej liczbie osób ❤️

Zapraszam Was do obejrzenia zdjęć ☺️ Spędziłam w Oświęcimu 4 dni wraz ze swoimi współpracownikami i cieszę się, że znalazłyśmy czas na relaks 🥰

%d bloggers like this: