#58 KAM SMART – sprawy urzędowe w UK ❌ ✅ Pre – settled status a universal credit po 1/07/21 ✅

Wpis z punktu widzenia prawa imigracyjnego

https://www.kam-smart.com/

Osoby z pre settled status a universal credit

https://england.shelter.org.uk/housing_advice/benefits/universal_credit_immigration_and_residence_conditions?fbclid=IwAR1HXNI69WTJq5t5wY-PD4dQw6Z4-sGZUnzi9bOvOIZn7Iphryjm2n2OAN8

Musisz spełnić dodatkowe warunki, aby kwalifikować się do universal credit, jeśli posiadasz pre settled status.

Być może będziesz musiał również spełnić te warunki, jeśli złożyłeś wniosek do systemu osiedlenia i czekasz na decyzję.

Podczas ubiegania się o universal credit musisz udowodnić, że znajdujesz się w jednej z poniższych sytuacji.

✅ Pracujący lub samozatrudniony

✅ Możesz się kwalifikować, jeśli zarobiłeś co najmniej 797 GBP miesięcznie przed opodatkowaniem w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

✅ Możesz również się kwalifikować, jeśli zarabiasz mniej niż to lub zmienia się Twój dochód. Na przykład, jeśli:

➡️ jesteś na furlough, a twój dochód został obniżony, do pułapu, który spełnia powyższe kryteria,

➡️ pracujesz w niepełnym wymiarze godzin

➡️ masz umowę o pracę na zero godzin

✅ DWP analizuje liczbę przepracowanych godzin i wysokość zarobków, aby zdecydować, czy masz status pracownika lub samozatrudnienia zgodnie z prawem UK.

✅ Poszukując pracy

Zwykle możesz ubiegać się o universal credit, jeśli stracisz pracę i masz przepracowany określony przepisami okres czasu

✅ Ciąża lub niedawno poród

➡️ Zwykle możesz kwalifikować się do universal credit, jeśli jesteś na urlopie macierzyńskim z pracy lub samozatrudnienia i masz niskie dochody.

➡️ Możesz również kwalifikować się, jeśli musisz zrezygnować z pracy lub szukać pracy w późnej fazie ciąży.

➡️ Nie będziesz musiała spełniać warunków poszukiwania pracy i dyspozycyjności przez około 3 miesiące przed porodem lub 9 miesięcy po porodzie.

➡️ Musisz wrócić do pracy lub znaleźć inną pracę w ciągu 41 tygodni od urodzenia dziecka.

✅ Nie mogę pracować z powodu złego stanu zdrowia. Zwykle kwalifikujesz się, jeśli pracowałeś w Wielkiej Brytanii określony przepisami czas, ale nie możesz teraz pracować z powodu choroby lub wypadku.

➡️ Może to obejmować długotrwały stan zdrowia lub niepełnosprawność, ale może być konieczne wykazanie, że prawdopodobnie będziesz w stanie ponownie pracować w przewidywalnej przyszłości.

✅ Dzieci w szkole

➡️ Możesz ubiegać się o universal credit , jeśli dziecko, które z Tobą mieszka, uczęszcza do szkoły w Wielkiej Brytanii.

➡️ Twoje dziecko musiało mieszkać w Wielkiej Brytanii, gdy Ty lub jego drugi rodzic byliście pracownikiem UE. Nie musisz teraz pracować.

Podsumowując:

❌ sam fakt posiadania pre settled bez spełnienia dotyczących danej osoby warunków nie uprawnia do universal credit 1 lipca 2021 tylko w oparciu o fakt, że ktoś ma pre – settled.

Pozdrawiam,

Aleksandra Marcinkowska

%d bloggers like this: