Mamy to! MEDIATOR PROGRAM

‘MEDIATOR PROGRAM – the future of education nr KA210-VET-461C8DE5’

7 listopada 2022 przedstawiciele naszej Fundacji Rozwoju Społecznego i Profilaktyki „DIALOG” 🇵🇱 wraz z przedstawicielami AUTPOST LIMITED, naszego irlandzkiego partnera spotkali się w Warszawie na „KICK OFF MEETING”

1 listopada 2022 rozpoczęliśmy projekt współfinansowany przez Unię Europejską MEDIATOR PROGRAM. Mediacje wielokulturowe to pierwszy taki projekt w Polsce! 🔝🔝🔝 🇵🇱🇮🇪🇪🇺

W Polsce i w wielu krajach UE ten rodzaj mediacji jest nierozwinięty.

Dostosowanie kompetencji mediatorów to drastycznie zmieniającego się świata oraz przygotowanie narzędzi pracy na skalę europejską jest dziś jest koniecznością.

Projekt wspiera elastyczne dostosowanie rynku edukacyjnego mediatorów przygotowując ich do aktualnych potrzeb społeczeństw. Zawiązane partnerstwo pomiędzy Fundacją Rozwoju Społecznego i profilaktyki ‘’DIALOG’’ (dalej: FRSP) a irlandzkim Autpost Limited przeprowadziło we wrześniu 2021 aktualne badanie wśród mediatorów międzynarodowych i podjęło decyzję i potrzebie zaangażowania się w przedmiotową inicjatywę.

Projekt w sposób bezpośredni będzie realizował wybrane priorytety (horyzontalne i sektorowe).

Dzięki autorskim rozwiązaniom irlandzkim AUTPOST w mediacjach wielokulturowych projekt pozwoli na wprowadzenie innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym mediatorów w Europie.

Patronat nad naszymi działaniami objął Ośrodek Mediacji D I A L O G 🔝🔝🔝

%d bloggers like this: