Rozpoczynamy nasz projekt! MEDIATOR PROGRAM

1 listopada 2022 rozpoczęliśmy projekt dofinansowany przez Unię Europejską w Programie Erasmus+. Mediator Program Mediacje wielokulturowe to pierwszy taki projekt w Polsce! 🔝🔝🔝 🇵🇱🇮🇪🇪🇺

Mediacje pozwalają na polubowne zakończenie konfliktów. To dobrowolny i poufny proces dochodzenia osób do wypracowania porozumienia między stronami sporu prowadzony w obecności bezstronnego mediatora. Biorąc pod uwagę sytuację na świecie, w tym konflikt w Ukrainie w najbliższych latach należy spodziewać się istotnego zwiększenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych MEDIATORÓW WIELOKULTUROWYCH, którzy pracują w oparciu o transformatywny model mediacji (ujęcie holistyczne).

W Polsce i w wielu krajach UE ten rodzaj mediacji jest nierozwinięty.

Dostosowanie kompetencji mediatorów to drastycznie zmieniającego się świata oraz przygotowanie narzędzi pracy na skalę europejską jest dziś jest koniecznością.

Projekt wspiera elastyczne dostosowanie rynku edukacyjnego mediatorów przygotowując ich do aktualnych potrzeb społeczeństw. Zawiązane partnerstwo pomiędzy Fundacją Rozwoju Społecznego i profilaktyki ‘’DIALOG’’ (dalej: FRSP) a irlandzkim Autpost Limited przeprowadziło we wrześniu 2021 aktualne badanie wśród mediatorów międzynarodowych i podjęło decyzję i potrzebie zaangażowania się w przedmiotową inicjatywę.

Projekt w sposób bezpośredni będzie realizował wybrane priorytety (horyzontalne i sektorowe).

Dzięki opisanym poniżej celom i rezultatom zapewnieni lepszą jakości kształcenia zawodowego mediatorów (nowe narzędzia pracy, programy szkoleniowe).

Dzięki autorskim rozwiązaniom irlandzkim AUTPOST w mediacjach wielokulturowych projekt pozwoli na wprowadzenie innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym mediatorów w Europie.

Patronat nad naszymi działaniami objął Ośrodek Mediacji D I A L O G 🔝🔝🔝

Nasi przedstawiciele i partnerzy spotkali się w Warszawie, aby omówić szczegóły projektu!

Jednocześnie prosimy Państwa o wypełnienie naszej ankiety

👇👇👇

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą i wzięcie udziału w naszym badaniu ankietowym (DESK RESEARCH).

Badane jest prowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. ”MEDIATOR PROGRAM – the future of education nr KA210-VET-461C8DE5 realizowanego przez Fundację Rozwoju Społecznego i Profilaktyki ”DIALOG” z Opolszczyzny, w partnerstwie z irlandzką spółką AUTPOST LIMITED specjalizującą się w mediacjach wielokulturowych.

👇👇👇

https://tiny.pl/wnpz6

Zapraszamy do polubienia naszej strony!

%d bloggers like this: