DESIGN THINKING WORKSHOP

W miniony weekend odbyły się kolejne warsztaty w ramach międzynarodowego projektu MEDIATOR PROGRAM – the future of education 🇵🇱🇮🇪🇪🇺

Tym razem warsztaty dla mediatorów miały formę DESIGN THINKING 🇪🇺👑

Metoda Design Thinking jest aktualnie uznawana za jedną ze skuteczniejszych metod rozwijania innowacji przez zespoły projektowe – uczy rozwiązywać problemy szybciej, oszczędniej i z większym zaangażowaniem. Metoda sprawdza się nie tylko w projektowaniu usługi produktów, ale również ma swoje zastosowanie w optymalizacji procesów wewnętrznych w organizacji.

2 dni minęły bardzo szybko! Budowaliśmy i tworzyliśmy swoje państwa, swoje przestrzenie! Efekt synergii to clue współpracy! Było doskonale!

Jennifer & Tom thank you! A U T P O S T Academy 🇮🇪🇪🇺 Thank you for your input! See you soon!

Fundacja Rozwoju Społecznego i Profilaktyki D I A L O G 🇵🇱 Renata Fijalkowska

Ośrodek Mediacji D I A L O G 🇵🇱

Adela Kozina
Anna Majewska
Katarzyna Szewczyk
Karolina Zarębska-Marchwińska
Karolina Brożyńska Wlazły

@Autpost Limited @Jennifer Badr 🇮🇪

👉 Mediacje pozwalają na polubowne zakończenie konfliktów. To dobrowolny i poufny proces dochodzenia osób do wypracowania porozumienia między stronami sporu prowadzony w obecności bezstronnego mediatora.

👉 Biorąc pod uwagę sytuację na świecie, w tym konflikt w Ukrainie w najbliższych latach należy spodziewać się istotnego zwiększenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych MEDIATORÓW WIELOKULTUROWYCH, którzy pracują w oparciu o transformatywny model mediacji (ujęcie holistyczne).

👉 Dostosowanie kompetencji mediatorów wielokulturowych do zmieniającego się świata oraz przygotowanie narzędzi pracy na skalę europejską jest dziś jest koniecznością.

👉 Nasz projekt MEDIATOR PROGRAM – the future of education wspiera elastyczne dostosowanie rynku edukacyjnego mediatorów wielokulturowych przygotowując ich do aktualnych potrzeb zróżnicowanych grup u społeczności.

👉 Dzięki naszemu projektowi na skalę europejską zapewnimy lepszą jakości kształcenia zawodowego mediatorów wielokulturowych (nowe narzędzia pracy, programy szkoleniowe). Dzięki autorskim rozwiązaniom irlandzkim AUTPOST w mediacjach wielokulturowych projekt pozwoli na wprowadzenie innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym mediatorów w Europie.

👉 GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU podniesienie kompetencji zawodowych mediatorów w krajach europejskich w oparciu o opracowany innowacyjny program kształcenia zawodowego i narzędzi pracy mediatora wielokulturowego.

👉 CELE SZCZEGÓŁOWE:

✅ Nawiązanie współpracy z międzynarodowym środowiskiem mediatorów (sieciowanie)

✅ Zebranie europejskich dobrych praktyk w obszarze mediacji

✅ Opracowanie programu kształcenia mediatorów wraz z materiałami edukacyjnymi

✅ Budowanie pozycji zawodu mediatora

✅ Opracowanie rekomendacji zawodowych dla mediatorów wielokulturowych

Nastąpi włączenie nowych metod oraz narzędzi do programu szkoleniowego dla mediatorów poprzez umożliwienie wdrożenia wypracowanych rezultatów w Polsce i innych krajach europejskich.

Wszystkie rezultaty będą w językach partnerskich, w tym w ang., co ułatwia skalowalność rozwiązania w Europie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym ekspertom z Polski, Irlandii, UK! Dziękujemy Niewidzialna Przestrzeń/WARTOO Sp. z oo Alicja Stelmaszczyk za partnerstwo!

Nasze zadanie 1 kończy się 31.05.2023. Mamy dla Państwa wiele ciekawych materiałów! Prace nad raportem nadal trwają!

Dziękujemy!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 🇪🇺

education #multiculturalism #vet #vocationaltraining #mediation #designthinking #workshop #mediators #EuropeanUnion
%d bloggers like this: