DIALOG of Transformation®

Niezmiernie się cieszymy! Dnia 13 marca 2022 podpisaliśmy z międzynarodową spółką EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED z Irlandii licencję na używanie programu DIALOG of Transformation

Niezmiernie się cieszymy! Dnia 13 marca 2022 podpisaliśmy z międzynarodową spółką EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED z Irlandii licencję na używanie programu DIALOG of Transformation ®. W licencji została także zawarta zgoda na używanie loga oraz wszelkich materiałów promocyjnych DIALOG of Transformation DIALOG of Transformation ®.

SZKOLENIA DIALOG of Transformation ®

Skontaktuj się z nami, aby ustalić warunku, w tym termin, warunku finansowe, potrzeby. Jeśli nasze terminy są zbyt odległe, w oczekiwaniu na szkolenie skorzystaj z naszego bezpłatnego e-booka do pobrania poniżej – „Moja podręczna apteczka”

Nasi doradcy przygotują ofertę dla Twojej organizacji.

✅ Kontakt: info@frspdialog.org

O metodzie.

Co daje metoda DIALOG of Transformation ®️ ?

✅D – Dialog

– Ja i Komunikacja ze sobą

✅I – Idea

– Ja i nauka zdrowego myślenia

✅A – Akcja

– Ja i Podjęcie transformacji

✅L – Lider

– Ja, Pani swojego życia

✅O – Obserwacja

– Ja i Moje emocje, myśli i wybory

✅G – Granice – Ja i Inni

Program DIALOG dla sektora publicznego:

Podczas naszego przygotowanego na miarę szkolenia pod okiem psychologa klinicznego, terapeuty, prezesa naszej fundacji FRSP DIALOG ® Renaty Fijałkowskiej oraz specjalisty ds.wdrażania nowoczesnych strategii biznesowych, coacha, doradcy, wykładowcy prawa, eksperta w prowadzeniu szkoleń na całym świecie – Aleksandry Marcinkowskiej z EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED z Irlandii

nauczysz się:

✅ Definiować problem

✅ Weryfikować problem

✅ Określać skalę natężenia problemu

✅ Weryfikować konsekwencje

✅ Definiować odpowiedzialność za problem

✅ Określać swoją odpowiedzialność za problem

✅ Technik zdrowego definiowania faktów.

✅ Technik zdrowego myślenia

✅ Rozpoznawać różnice pomiędzy faktami a subiektywną prawdą

✅ Technik zdrowego rozpoznawania myśli, jakie towarzyszą Ci, kiedy myślisz o tym problemie

✅ Wartościowania i zmiany swoich myśli

✅ Praktycznej pracy z własnymi przekonaniami

✅ Pracy na problemie / studium przypadku

✅ Jak i kiedy podejmować transformację w DIALOGU?

✅ Określać swoje mocne strony, pomocne w rozwiązaniu problemu po uprzednich testach oferowanych przez naszych ekspertów

✅ Określać swoje słabe strony, przeszkadzajcie w rozwiązaniu problemu po uprzednich testach oferowanych przez naszych ekspertów

✅ Korzystać z zasobów osobowych wokół siebie

✅ Definiować a swoje potrzeby

✅ Zdrowo korzystać z zasobów innych poprzez odwzorowanie zachowania (wchodzenia w rolę)

✅ Dokonywać analizy podczas wykonywania planów transformacji

✅ Określania, rozpoznawania i transformacji własnych stref komfortu: bezpieczeństwa, uczenia się, paniki

✅ Określania, rozpoznawania i transformacji stref komfortu klienta / petenta: bezpieczeństwa, uczenia się, paniki, postawy roszczeniowej

✅ Respektowania granic swoich i innych – szacunek do siebie i innych (dot. również pracy z klientem roszczeniowym, aroganckim, pod wpływem)

DIALOG of Transformation ®️ to sprawdzone metody szkoleniowe, dzięki którym Twoja organizacja zacznie sprawniej funkcjonować, a pracownicy będą z chęcią przychodzić do pracy. Podejmij działanie już teraz!

Nasz doradca oddzwoni do Ciebie! To nic nie kosztuje, a może zmienić całe Twoje życie zawodowe i mie tylko! Dbaj o swoich pracowników, bo wtedy oni zadbają o Twoją organizację i Twojego klienta!

Szkolenie metodą DIALOG ®️ w równym stopniu korzystnie wpływa na wszystkie elementy pracy zespołowej, zarówno na zaangażowanie w tworzenie planów działania, jak i np. w rozwiązywanie konfliktów, a przeszkolone zespoły lepiej sobie radzą z postawionymi zadaniami.

DIALOG ®️ z uwagi na dopasowaną merytorycznie treść szkolenia po wielu latach badań jest jedyną metodą, z której korzystają organizacje w krajach UE

Metoda DIALOG ®️ to połączenie szkoleń twardych i miękkich, intrapersonalnych i interpersonalnych, ekspertyz, diagnoz, testów i dopasowanych rozwiązań opracowanych przez najwyższej klasy ekspertów z całego świata.

Gwarancja dopasowanych rozwiązań

Zwiększona wydajność i dobre relacje między pracownikami.

Skuteczny i zgrany zespół pracowników, to skarb każdej firmy czy organizacji!

Korzystnie wpływa na wszystkie elementy pracy zespołowej

Szef stawiający na rozwój pracownika to skarb podobnie jak pracownik chcący się rozwijać!

To jedyna metoda, z której korzystają szefowie w całej UE

Szkoleń twarde i miękkie;, intrapersonalne & interpersonalne, ekspertyzy, diagnozy testy.
Certyfikowany kurs I stopnia ‘’Profilaktyka Przemocy’’ DIALOG of Transformation®

✅ w oparciu o metodę DIALOG Transformacji ® – zapraszamy na kurs podstawowy dla sektora publicznego, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, psychologów, pedagogów.

❗️Z uwagi na COVID-19 szkolenia w 2021 roku do odwołania są prowadzone poprzez Zoom, blended learning, Microsoft Teams po uprzednim przeszkoleniu zespołu w nowych technologiach.


Skontaktuj się z nami!

Przejdziemy z Tobą

przez Zmianę z metodą DIALOG of Transformation !

Pozdrawiam,

Renata Fijałkowska

Prezes Zarządu FRSP DIALOG


info@frspdialog.org

%d bloggers like this: